актуальна забур'яненість посіву


актуальна забур'яненість посіву
Кількість особин бур'янів на одиницю площі посіву.

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ З АГРОФІТОЦЕНОЛОГІЇ - ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО Суми. . 2009.